6. Embriyonun Seçimi

Kadından alınan oositlerin, kadının eşinden alınan spermlerle microenjeksiyon (ICSI) yapılmasından 17 ± 1 saat sonra döllenme (fertilizasyon)kontrol edilir. Oosit ve spermden gelen birer PN’in görüldüğü 2PN görüntüsü normal fertilizasyonun görüntüsüdür. PN’lerin eşit büyüklükte olması idealdir. Transfer için embriyo seçilirkende PN’ler arasında çap farkı olmayan zigotlar öncelikli olarak seçilmelidir. Yapılan çalışmalarda PN oluşumu sırasında oluşan hataların embriyonun krozomal yapısı ve kromozom bozukluğuyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Mikroenjeksiyon (ICSI) yapıldıktan 26 ± 1 saat sonra erken klivaj kontrolü yapılır. Bu saatlerde embriyonik gelişimin 2 hücreli aşamasıdır, 44±1 saat sonra 2. gün embriyo değerlendirmesi yapılır. İdeal blastomer sayısı 3-4 hücredir, 68±1 saat sonra 3. gün embriyo değerlendirmesi yapılır. İdeal blastomer sayısı 6-8 hücredir.

Bölünme hızına göre embriyonun sahip olduğu blastomer sayısı günün beklenen sayısında ise normal gelişen embriyo olarak değerlendirilir.

Embriyolar hücre sayısı, hücrelerin eşit büyüklükte olup olmaması, fragmantasyon varlığı ve bunun embriyo hacmine göre oransal yüzdesi’ne, blastomerlerdeki nucleus sayısına ve stoplazmik görünüme göre değerlendirilir. Mükemmel kaliteli embriyo; embriyonun sahip olduğu blastomer sayısı günün beklenen sayısında, blastomer büyüklükleri eşit ve %0-5 oranında fragmantasyon içeren ve embriyo görünümü parlak granülasyon içermeyen embriyolardır. “Fragmantasyon” canlı olmayan hücre artıklarıdır. Fragmantasyon arttıkça ve blastomer büyüklükleri birbirinden farklı olan embriyoların, embriyo kalitesi (grade) düşer ve gebelik şansı azalır.

4. günde ise ICSI den yaklaşık 96 saat sonra16-20 hücre arasındadır ve hücreler birleşerek kompaktlaşmaya başlar ve morula aşamasına geçer. Moruladan sonra kavitede sıvı toplanmaya başlayarak kavitasyon aşaması başlar. Kavitasyon arttıkça hücreler kutuplaşarak iki farklı hücre grubunu oluşturacaktır.

Mikroenjeksiyon (ICSI) yapıldıktan 116±2 saat sonra 5. gün embriyo değerlendirmesi yapılır. Bu saatlerde Blastosist aşamasında embriyolar gelişir. Her embriyonun gelişimi farklı aşamalarda olabilir.Compaction, Morula, blastosöl sıvısının oluşmaya başlayıp artmasıyla early blastosist (2), blastosist (3), expanse blastosist (4) , hatching blastosist (5) ve nihayet hatched blastosist (6) olarak aşamalar sırasıyla gelişir. Bazı embriyolar ise gelişim göstermeyerek hala hücre bazında kalır.

5. Gün transferinde ideal gelişen embriyolar blastosist, expanse blastosist ve hatching blastosist’dir.

Blastosistler; blastosist gelişim seviyesi, iç hücre kitlesi ( bebeği oluşturan hücreler) ve dış hücre kitlesi( plasentayı oluşturan hücreler) in kalitesine göre değerlendirilir.

İç hücre kitlesi çok sayıda hücre içermeli ve sıkı paketlenmiş görünümde olması idealdir. Dış hücre kitlesi ise birbirine sıkıca bağlı çok sayıda hücre içermeli ve hücreler eşit büyüklükte ve muntazam dizili olması idealdir.

Blastosist aşamasında transfer yapılmasının en önemli avantajı yavaş gelişen veya gelişimi duran embriyoların ayırt edilebilmesidir. Blastosist aşamasında transfer yapılması embriyonun rahim içinde daha kolay tutunmasını sağlar, dolayısıyla gebelik şansınıda arttırır.

 

output_CN8YER