4. Mikro Enjeksiyon

ICSI (İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU)

Spermin oosit (yumurta) içine mekanik olarak bırakılması şeklinde tanımlanan yöntem klasik IVF olgularına cevap veremeyen şiddetli erkek infertilitesine alternatif olarak denemiş ve geliştirilmiştir.

Tek bir spermin oosit sitoplazması içine enjekte edilmesi ile şiddetli erkek infertilitesi bulunan hastalarda fertilizasyonun (döllenmenin) sağlanmış olması hastalar için umut verici ve bir çoğunda da çözüm olmuştur.

ICSI işlemine gerek duyulan en önemli durumlar arasında;

  • Ejekülatta toplam sperm sayısının 2 milyon/ml den az olması,
  • Sperm motilitesinin % 5 den düşük olması,
  • Yapılan analizlerde normal sperm morfolojisinin % 4 den az olması,
  • Spermin cerrahi yöntemlerle elde edilmesi gereken durumlar,
  • Daha önceki klasik IVF denemelerinde döllenmenin olmaması veya % 5 veya altında kalmış olması sayılabilir.

ICSI uygulamalarında başarıyı etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Örneğin; kadın yaşı,yumurtalık rezervi ve buna bağlı olarak elde edilen yumurta sayısı, gelişen embriyonun kalitesi ve sayısı, rahim özellikleri, embriyo transfer tekniği yanında laboratuar donanımı, oluşturulan koşulların kontrolü, teknik yeterlilik ve deneyim ICSI işlemiyle elde edilecek gebelik oranlarını etkilemektedir.